Prof. dr. sc. Ranko Bilić, specijalist ortoped

 
 

   dr. med. specijalist ortoped

 
 
 

• Prof. dr. sc. Ranko Bilić rođen je 18. srpnja 1951. godine u Splitu.

• Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. 1970. godine upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kao student bavio se stručno–znanstvenom aktivnošću te je samostalno i u suradnji izradio više radova iz funkcionalne adaptacije kosti i biomehanike lokomotornog sustava.

• Nakon obveznog liječničkog staža, u lipnju 1977. godine zapošljava se u Klinici za ortopediju gdje započinje specijalizaciju iz ortopedije.
• 1980. godine postaje specijalist ortoped te nastavlja rad u u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
• Magistarski rad pod naslovom “Morfološke značajke čunaste kosti u funkcionalnoj prilagodbi stopala na mehaničko opterećenje” obranio je 1978. godine i postao magistar bioloških znanosti iz područja biomedicina.
• 1983. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Aseptička nekroza polumjesečaste kosti ručja u svjetlu biomehaničkog zbivanja unutar ručnog zgloba i šake.
• 1985. godine izabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje docent.
• 1987. godine izabran je od strane Znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zvanje znanstvenog suradnika.
• 1987. godine izabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.
• 1998. godine reizabran je od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.
• 2003. godine ponovo je reizabran od strane Savjeta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor.
• 2004. godine od strane Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik te iste godine postaje redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
• Od 2004. godine redoviti je član komisije za specijalistički ispit iz Ortopedije Ministarstva zdravstva i socijelne skrbi Republike Hrvatske.
• 2010. godine postaje redoviti professor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju.
• U okviru KBC-a u Zagrebu, od 1994. do 2012. godine obavlja dužnost šefa Rekonstruktivno-traumatološkog odjela Klinike za ortopediju.
• Tijekom svoga ortopedskog staža u više navrata boravio je na stručnim usavršavanjima i različitim ortopedskim i traumatološkim ustanovama izvan zemlje: Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italija, Nuffield Ortopaedic Center, Oxford, Engleska, Georgtown University Hospital, Washington, SAD, Berufsgenossen – schafliche Unfallklinik, Tubingen, Njemačka, znanstveno – studijsko putovanje tijekom kojeg je boravio i radio u pet ortopedskih bolnica u Kanadi itd.
• Stručna usavršavanja obavio je na više tečajeva u i izvan zemlje, od kojih izdvajamo: tečaj iz artroplastike kuka u Wrightingtonu, Engleska, Course in Clinical Research Methods u Zagrebu, 5. International hand surgery course u Ljubljani, III jugoslavenski AO tečaj u Ljubljani, 1. internacionalni AO tečaj za osteosintezu u području šake, održan u Oberhausenu, Njemačka, IV jugoslavenski AO tečaj u Rovinju (instruktor i pozvani predavač), 2. jugoslavenski napredni tečaj osteosinteze u Dubrovniku (instruktor i pozvani predavač), 2. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 3. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 4. internacionalni AO tečaj osteosinteze u području šake u Oberhausenu, Njemačka (instruktor i pozvani predavač), 2. kongres EFORT-a (European Federation of Orthopaedics and Traumatology) u Münchenu, Njemačka (pozvani predavač) te 4. kongres EFORT-a (European Federation of Orthopaedics and Traumatology) u Barceloni, Tečaj osteosinteze – operacijsko liječenje u koštano-zglobnoj kirurgiji u Zagrebu (instruktor i pozvani predavač), stručni sastanak „Skup u spomen na Božidara Špišića” gdje je održao predavanje pod naslovom: Hitna stanja u ortopediji gornjeg ekstremiteta (pozvani predavač) itd.
• Bio je pozvan kao predavač na ukupno 22 znanstvena predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.
• Ispred Klinike za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC, Zagreb, organizirao je i vodio tečaj o prijelomima radijusa u tipičnoj zoni i planiranju korektivnih osteotomija pomoću kompjutera. • Sudjelovao je u organizaciji dvadesetak stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
• Od 1973. godine je član uredničkih odbora i recenzent pet različitih medicinskih časopisa, među kojima je bio osam godina u Uredničkom odboru časopisa “Croatian Medical Journal”, koji se citira u Carrent Conntens.
• Član je sljedećih znanstvenih i stručnih društava:
1. Hrvatskog društva za biomehaniku HLZ-a od 1973. godine, čiji je tajnik od 1977. godine.
2. Hrvatskog liječničkog zbora od 1975. godine.
3. Hrvatskog ortopedskog društva HLZ-a od 1991. godine.
4. Hrvatskog društva za medicinska vještačenja HLZ-a, čiji je bio predsjednik od 1996. do 2005. godine. Sada je član Upravnog odbora društva.
5. Hrvatske liječničke komore od 1996. godine
6. Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa od 1991. godine.
7. Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku od 1992. godine
8. SICOT-a (Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Trauamtologie) od 1994. godine.
9. EFORT-a (European Federation of Orthopaedics end Traumatology) od 1995. godine
10. Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 1998. godine.

• Prijavio je jedan patent: Bilić, R., Zdravković, V., Grozdanić, M., Špelić, I.: Uređaj za translatorno i rotaciono pomicanje osteotomiranih kostiju kod krivog sraštavanja. Patent P 355/90, CPZ Poduzeće Centar za unapređenje produktivnosti, Zagreb, Kriška ul. 11, od 16.2.1990.
• Prof. dr. sc. Ranko Bilić usko je specijaliziran ua ortopedsku kirugiju gornjeg ekstremiteta te je kreirao i uveo u ortopedsku praksu brojne nove operacijske zahvate koji su pokazali bolje rezultate od starih, do tada upotrebljavanih.
• Redovito sudjeluje kao predavač na doktorskom poslijediplomskom studiju iz Kirurgije šake te povremeno sudjeluje kao predavač na poslijediplomskoj nastavi iz kirurgije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također povremeno sudjeluje kao predavač u kontinuiranoj poslijediplomskoj nastavi raznih specijalnosti u okviru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
• U dva navrata, 1988. i 1990. godine, pozvan je kao predavač u okviru poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta u Essenu, Njemačka.
• Od 1997. godine stalni je predavač i sudjeluje u organizaciji „Tečaja trajnog usavršavanja kandidata za sudske vještake medicinske struke u parničkom postupku“, koji je do 2002. godine organizirao Medicinski fakultet u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, a od 2002. godine Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinsko vještačenje HLZ-a i Hrvatska liječnička komora.
• Stalni je sudski vještak iz ortopedije i traumatologije od 1986. godine.
• Objavio je ukupno 188 radova od kojih su 14 objavljeni u časopisima zastupljenim u Carrent Conntens-u, 14 u SCI-Expanded, Medline, Scopus, PsycInfo itd.
• Ukupno je objavio 18 nastavnih tekstova koji se koriste u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi medicinskih fakulteta kao i nekih drugih fakulteta u Hrvatskoj.
• Područje njegovog stručnog i znanstvenog djelovanja je opća ortopedija, a subspecijalizirao je na brojnim specijalizacijama ortopedsku problematiku gornjeg ekstremiteta te brojne probleme vezane uz liječenje bolesti i ozljeda posebno u području ručnoga zgloba, šake i lakta.
• Njegov znanstveni i stručni doprinos ogleda se u trodimenzionalnom rješavanju ozlijeđenih dijelova kostura pa sukladno tome i kreiranju vlastite trodimenzionalne metode prijeoperacijskog planiranja uz pomoć računala (BIZCAD metoda) u liječenju deformiranih i kostiju koje su nakon prijeloma zarasle u lošem položaju. Tu metodu danas koriste brojni vrhunski ortopedi u Europi i svijetu.
• Primjenom suvremenih spoznaja u radu s računalima razvija vlastitu metodu za određivanje dužine lakatne kosti. Sukladno navedenoj metodi, kreira i u svakodnevnu praksu uvodi kompjutorom asistirano planiranja – CAPP metodu.
• Znanstveno dokazuje i primjenjuje u svom stručnom radu uporabu komprimirane spongioze u liječenju pseudartroze skafoidne kosti, problema napose značajnog u osoba mlađe i srednje životne dobi, koji se često javlja ne samo kao medicinski već i kao socijalni i ekonomski problem pacijenata navedene dobne skupine.
• Znanstvenim i stručnim radom dokazuje vrijednost uspješne primjene koštanog morfogenetskog proteina (BMP) u liječenju pseudartroze skafoidne kosti i općenito bržeg i sigurnijeg cijeljenja prijelomnih koštanih ulomaka.
• Unapređuje operacijsko liječenje prijeloma, posebice u području gornjih ekstremiteta primjenom samoresorbirajućih pinova i šupljih samozatezajućih vijaka koji se implantiraju ispod razine ruba kosti ili zglobne hrskavice zbog čega se ne trebaju vaditi iz tijela sekundarnim operacijskim zahvatom.
• U okviru znanstveno istraživačkih projekata koje je vodio i završio, bio je organizator i koordinator istraživačkih procesa, a bio je i mentor brojnim vrhunskim znanstvenicima u njegovim istraživačkim timovima.
• Zahvaljujući tom iskustvu, željom da postigne bolje rezultate liječenja pacijenata te matematičkoj orjentaciji, zajedno sa suprugom, dr. sc. Nadeždom Bilić, 1995. godine započeo je raditi na multidisciplinarnom projektu osmišljavanja, kreiranja, uređenja i opremanja privatne Poliklinike za oftalmologiju i ortopediju. Poliklinika je otvorena u travnju 1996. godine. U početku je dr. sc. Nadežda Bilić bila jedini zaposleni multifunkcionalni zaposlenik i liječnik. Tijekom godina, Poliklinika se prostorno (otkupom i uređenjem susjednih prostora u prizemlju zgrade u Ksaverskoj cesti 45), tehnološki i kadrovski širila, zahvaljujući povjerenju sve večeg broja pacijenata, a kao posljedica visoke razine stručnosti medicinskih usluga, edukacije pacijenata, individualnog pristupa i vrhunske tehnologije.
• U okviru znanstveno istraživačkih projekata koje je vodio i završio, bio je organizator i koordinator istraživačkih procesa, a bio je i mentor brojnim vrhunskim znanstvenicima u njegovim istraživačkim timovima.
• Početkom 2012. godine prof. dr. sc. Ranko Bilić napušta Kliniku za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb i zapošljava se u Poliklinici Bilić Vision. Nastavlja održavati predavanja u okviru poslije diplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
• Kako u Poliklinici Bilić Vision postoji stalni rast broja oftalmoloških i ortopedskih pacijenata, pokazala se potreba za proširenjem poslovnog prostora i smještaja nove tehnologije, 2012. godine unajmljen je stan na prvom katu stambene zgrade u Ksaverskoj cesti 45. Iznajmljeni prostor preuređen je u operacijski trakt koji se sastoji od dvije operacijske sale, sterilizacije, skladišta sterilnog matarijala, pripreme za pacijente, te prostora za poslije operacijski oporavak pacijeneta. U tom novom operacijskom traktu mogli smo pružiti nove operacijske usluge, a koje su rezultirale boljim krajnjim rezultatima liječenja naših pacijenata.
• Prof. dr. sc. Ranko Bilić, osim stručnog doprinosa u području ortopedije u Poliklinici Bilić Vision, zajedno sa suprugom, svoje napore ulaže i u kreiranje tradicije doživotne edukcije i učenja svih djelatnika Poliklinike, posebno liječnika, kao i tradicije praćenja i nabavljanja najnovijih tehnologija koje, uz neophodno ekspertno znanje, omogućavaju postizanje najboljih mogućih rezultata liječenja kako oftalmoloških tako i ortopedskih operacija.
• Prof. dr. sc. Ranko Bilić, od 2007. godine, kada je firma Feanor d.o.o. kupila parcelu za gradnju nove poliklinike u Ksaverskoj cesti 10, vodi i koordinira multidisciplinarni tim s ciljem projektiranja i pribavljanja svih potrebnih dozvola za izgradnju i uređenje nove poliklinike. Nakon 12 godina, usprkos brojnim zaprekama i pokušajima onemogućavanja realizacije projekta, svi zakonski i ostali uvjeti za početak gradnje uspješno su realizirani. Plan je započeti gradnju nove poliklinike u zadnjem kvartalu 2019. godine.

 
 
 
 
 

Naručite se za pregled

Zanima li Vas više informacija, ne možete naći ono što tražite ili se želite naručiti za pregled, kontaktirajte nas:
 
Naručite se