Dijagnostika i liječenje glaukoma

Vrlo je česta očna bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka sljepoće u svijetu i kod nas. Povišen očni tlak uzrokuje niz promjena u oku koje oštećuju vidni živac, a zbog nastalih oštećenja može doći do potpune sljepoće. Povišen očni tlak nastaje kao posljedica neravnoteže između stvaranja i otjecanja očne vodice iz oka. Kako je očna jabučica zatvoren sustav, taj tlak se prenosi na sve dijelove oka i pritišće vidni živac koji se s vremenom oštećuje. Ranim otkrivanjem i pravovremenim liječenjem mogu se u potpunosti izbjeći teže komplikacije koje uzrokuje glaukom.
 


Nažalost, danas većina glaukomskih pacijenta tek slučajno otkrije da ima povišen očni tlak prilikom prvog pregleda za naočale. Problem je što i tada vrlo često većina pacijenata odlazi u optiku samo po naočale. Izbjegavajući pravi očni pregled zbog različitih razloga propuste vrijednu priliku za otkrivanje bolesti u ranom stadiju, kada se liječenjem još uvijek mogu izbjeći posljedice po vid.

Glaukom primarno liječimo kapljicama koje se uobičajeno kapaju jedan do dva puta dnevno. Ukoliko nije moguće postići optimalnu regulaciju tlaka lokalnom terapijom, glaukom liječimo laserom ili operacijski.

U Poliklinici Bilić Vision potpuno smo opremljeni i vrhunski educirani za rano otkrivanje, liječenje i praćenje glaukomskih bolesnika.

Kandidati

U svom početku glaukom nema očnih simptoma koji bi upozorili pacijenta da se “nešto” događa s okom. Zbog toga ga često nazivamo i “tihim ubojicom vida”. Upravo zato glaukom treba ciljano tražiti. U općoj populaciji starijih od 40 godina, učestalost glaukoma je 2-5%, a s godinama ona raste tako da u starijih od 65 godina, ona iznosi 10-30%. Kod ljudi koji pate od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, dijabetesa i onih koji među članovima svoje obitelji imaju nekoga tko boluje od glaukoma, učestalost je još veća.

Glaukom se dijeli na:

  • Primarni tip glaukoma koji nastaje kao posljedica neravnoteže u stvaranju i otjecanju očne vodice.
  • Sekundarni tip glaukoma koji nastaje kao posljedica drugih očnih bolesti - teških upala, trauma oka, operacija itd.


Također, glaukom može biti otvorenog kuta, što podrazumijeva da su sve strukture u očnom kutu otvorene, dok je kod zatvorenog kuta očni kut u većoj ili manjoj mjeri zatvoren.

Liječi se kapima dok god je korištenjem kapljica tlak u granicama normale i ne uzrokuje daljnja oštećenja vidnog živca. Ponekad, unatoč terapiji kapima, oštećenje živca napreduje i tada se pristupa operaciji.

Naručite se za pregled

Zanima li Vas više informacija, ne možete naći ono što tražite ili se želite naručiti za pregled, kontaktirajte nas:
Pregled i liječenje

Pregled za glaukom u Poliklinici Bilić Vision uključuje opći oftalmološki pregled. U sklopu toga aplanacijskom metodom mjerimo očni tlak, pregledavamo vidni živac, radimo pahimetriju (mjerenje debljine rožnice), gonioskopiju (pregled očnog kuta). Za zaista potpunu dijagnozu glaukoma neophodno je napraviti i pretragu vidnog polja te OCT pregled (mjerenje debljine živčanih niti oko glave vidnog živca).Pregled glaukoma

Posebno je bitno naglasiti vrijednost OCT pregleda u ranoj dijagnostici glaukoma.

Danas je poznato da sama vrijednost očnog tlaka nije dovoljna za postavljanje dijagnoze. Naime, očni tlak može biti u referentnim granicama, a OCT pregled pokazuje oštećenje mrežnice, zbog čega se u suspektnim slučajevima uvijek preporučuje kompletna glaukomska obrada. Učestalost kontrola ovisi od pacijenta do pacijenta. Minimum je mjerenje očnog tlaka 4 puta godišnje te vidnog polja svakih 4-6 mjeseci. OCT se mjeri 2x godišnje. U nereguliranih ili slabo reguliranih pacijenata, pretrage je potrebno češće ponavljati. Ako je pacijent discipliniran i redovito kapa propisanu terapiju, glaukom može biti stabilan godinama bez većeg oštećenja vidnog živca. Ponekad i u discipliniranih pacijenata koji redovito kapaju terapiju, očni tlak ostaje visok i dolazi do daljnjeg pogoršanja - tada je jedino rješenje operacija glaukoma kako bi se očuvao ostatak vidnog polja.

Mjere opreza

Pacijenti znaju biti vrlo nedisciplinirani dok koriste terapiju za snižavanje očnog tlaka. Tada očni tlak neprimjetno sve više i više oštećuje očni živac.

Zato je od iznimne važnosti da, bez obzira na to vidi li pacijent dobro, uporno i disciplinirano primjenjuje zadanu terapiju.

Paket usluga

  • Paket uključuje: opći oftalmološki pregled uz mjerenje očnog tlaka, kojim se može ukazati sumnja na postojanje glaukoma.
  • Paket ne uključuje: dodatne pretrage koje je potrebno učiniti da se utvrdi detaljan status glaukoma. Te pretrage su: pahimetrija, gonioskopija, snimanje vidnog polja, OCT.
 
 
 
 
 
 
Naručite se