Tim stručnjaka

Luka Bilić
dr.med. spec. oftalmolog

PODRUČJE DJELOVANJA

Doktor Luka Bilić je kirurg za lasersko skidanje dioptrije i kirurg za operacije sive mrene u Poliklinici Bilić Vision. Doktor Bilić prvi je u Hrvatskoj uveo lasersku operaciju sive mrene u komercijalnu upotrebu i vodeći je kirurg za laserske operacije sive mrene. Jedan je od tri europska kirurga koji su dobili priliku da prvi ugrade revolucionarnu Vivity intraokularnu leću prilikom operacije sive mrene. Doktor Bilić ima bogato iskustvo u operacijama sive mrene s ugradnjom različitih vrsta intraokularnih leća: monofokalne leće, multifokalne leće, leće s produženim fokusom, torične leće i sl. Operacije laserskog skidanja dioptrije izvodi na najmodernijim laserskim platformama koje pacijentima omogućuju najpreciznije postoperativne rezultate te s najnovijim tehnologijama za lasersko skidanje dioptrije.

RADNO ISKUSTVO

Specijalizaciju iz oftalmologije za Polikliniku Bilić Vision obavio je na Klinici za očne bolesti KBC Zagreb, a od 2015. radi kao specijalist oftalmolog i refraktivni kirurg u Poliklinici Bilić Vision.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Doktor Luka Bilić nakon upisanog poslijediplomskog specijalističkog studija iz oftalmologije, titulu specijalista oftalmologije stječe 2015. godine. Specijalizaciju iz oftalmologije dr. Bilić obavio je na Klinici za očne bolesti KBC Zagreb, nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Doktor Bilić svoje je znanje unapređivao kroz brojne edukacije. Godine 2010. sudjelovao je na tečaju kirurgije katarakte u Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana, a godinu poslije na Alconovom tečaju kirurgije katarakte u Sofiji. Godine 2012. položio je poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije, Medikamentozno i kirurško liječenje bolesti stražnjeg segmenta oka, „wet-lab“ – intravitrealna aplikacija lijekova na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu. Godine 2013. i 2016. sudjelovao je i u školi kirurgije katarakte u Prof. Agraval očnoj klinici u Chennai u Indiji.
Iskustva pacijenata

 
 

Damir Večerina


"Svima koji imaju problema sa sivom mrenom, glaukomom, dioptrijom, vjerujte mi, ne 100% nego 300%, možete računati na Polikliniku Bilić Vision!" Gospodin Damir Večerina dugogodišnji je pacijent Poliklinike Bilić Vision i dr. Luke Bilića. Zadovoljan rezultatima operacije laserskog skidanja dioptrije...
Pročitaj više
 
 
 

Nevenka Čop Palić


Iskreno kažem, jako sam zadovoljna i svakome kažem: „Idite u Bilić Vision, tu je pristup čovjeku i pacijentu na dostojanstvenoj razini!“ Podrška i obrazloženje medicinskog zahvata – savršeni i vidim odlično! U životu u ničem ne pretjerujem i nastojim objektivno sagledati svaku situaciju, a svoje zdravlje...
Pročitaj više
 


Naručite se