Tim stručnjaka

Dr.sc. Nadežda Bilić
dr.med. spec. oftalmolog

PODRUČJE DJELOVANJA

Doktorica Bilić vodeći je stručnjak u Hrvatskoj u liječenju svih stanja i oboljenja prednjeg očnog segmenta. Prva je žena koja je na ovim prostorima izvela zahvat laserskog skidanja dioptrije. Nakon dugogodišnjeg iskustva u javnom zdravstvu, svoje je znanje i strast prema pomaganju drugima pretočila u osnivanje danas jedne od vodećih oftalmoloških poliklinika u Hrvatskoj i regiji. Već čitav niz godina djeluje kao supervizor iz područja oftalmologije te svojim znanjem u rješavanju brojnih kompleksnih slučajeva doprinosi radu Poliklinike Bilić Vision.

RADNO ISKUSTVO

U Očnoj klinici KB Sestre milosrdnice doktorica Bilić predano je radila 20 godina kao specijalist s užim područjem interesa za prednji segment oka, mikrokirurgiju prednjeg segmenta oka, kontaktne leće i uveitis. Tijekom 15 godina sudjelovala je u nastavi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vodeći seminare i vježbe studentima. Sudjelovala je u izobrazbi specijalizanata oftalmologije kao i specijalista oftalmologije na dodatnoj izobrazbi.

U istoj ustanovi magistrirala je 1983. godine, a 1986. godine doktorira na temu „Elektrofiziologijskog proučavanja dijabetičke retinopatije“ te je bila jedan od osnivača i voditelj jedinice za elektrofiziologiju oka. Također, 10 godina vodila je Odjel za upalne bolesti prednjeg segmenta oka Očne klinike KB Sestara milosrdnica, te vodila izobrazbu mnogim specijalizantima i post diplomantima prilikom boravka na odjelu.

1996. godine dr. sc. Nadežda Bilić napušta javno zdravstvo i zajedno sa suprugom, Prof. dr. Rankom Bilićem osniva privatnu Oftalmološku ustanovu na Ksaverskoj cesti 45 u Zagrebu. Nakon četiri godine rada ordinacije, potaknuta potrebama svojih pacijenata za kvalitetno izrađenim naočalama i kontaktnim lećama, dr. Bilić u ožujku 2000. godine širi djelovanje Bilić Visiona s isključivo medicinskog, na optičarsku djelatnost i osniva “Bilić Vision Optiku” u Centru Kaptol, Nova Ves 11. Optika je dizajnirana funkcionalno i estetski po najsuvremenijim svjetskim standardima. Ordinacija i Optika usko su stručno povezani te su kvalitetom usluge ujednačeni zahvaljujući stručnom vodstvu dr. sc. Nadežde Bilić.

2003. godine ordinacija na Ksaverskoj cesti 45 prerasta u Polikliniku s četiri ordinacije za prednji i stražnji segment oka, jedinicu za lasersko liječenje različitih bolesti oka, najmodernije uređenu operacijsku salu, ultrazvučnu dijagnostiku, snimanje krvnih žila mrežnice (FAG), dnevnu kirurgiju sive mrene, glaukoma i drugih bolesti prednjeg segmenta oka. U ožujku 2020. započela je gradnja nove Poliklinike Bilić Vision na Ksaverskoj cesti 10, 300 metara dalje od stare lokacije poliklinike. Unatoč pandemiji i potresima, nova zgrada Poliklinike na 2000 m2 se izgradila u roku te je svoja vrata otvorila u lipnju 2021. godine. U novoj poliklinici nalaze se moderne ambulante za refraktivnu kirurgiju i kirurgiju katarakte, kabineti za glaukom, retinu, kontaktne leće, ambulante za liječenje svih vrsta očnih obolijenja, prostorije za dijagnostiku s najsuvremenijom tehnologijom za preciznu dijagnostiku refrakcijskih grešaka oka potrebnih za zahvat laserskog skidanja dioptrije, dijagnostike suhog oka, bolesti rožnice, suvremenu predoperativnu pripremu operacije sive mrene, dubinsko slojevno snimanje mrežnice najsuvremenijom tehnologijom, dijagnostiku vidnog polja te ambulante za ortopediju. Otvaranjem nove zgrade dr.sc. Nadežda Bilić pokrenula je projekt Bilić Vision Akademije kojoj je cilj edukacija i prijenos znanja, a okosnica projekta je konferencijska dvorana na 2. katu sa 70 sjedećih mjesta. 

Nekoliko je godina bila predavač iz područja vještačenja u oftalmologiji na kontinuiranoj izobrazbi liječnika koju je organizirao Medicinski fakultet i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s Hrvatskim društvom za medicinska vještačenja i Liječničkom komorom. Također drži predavanja iz oftalmologije u sklopu poslijediplomskog studija Medicina rada pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar. Predavač je na brojnim tribinama – gerijatrijska tribina pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, udruga za dijabetes, miasteniju gravis i brojne druge. Piše za njihove stručne časopise brojne tekstove i stručne članke s ciljem prevencije oštećenja oka kod određenih bolesti te u starijoj životnoj dobi. Kontinuirano je prisutna u hrvatskim javnim medijima, televiziji, radiju i novinama pišući i govoreći o bolestima očiju te njihovoj prevenciji.

OBRAZOVANJE

Doktorica Bilić dioplomirala je 1976. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža, dr. Bilić nastavlja specijalizaciju za očne bolesti u KB Sestre milosrdnice, gdje se nakon položenog specijalističkog ispita zapošljava u Klinici za očne bolesti kao najmlađi specijalist u povijesti Očne klinike u 28. godini života. U daljnjem usavršavanju dr. Bilić boravila je 1981. na subspecijalističkom usavršavanju iz područja bolesti prednjeg segmenta i mikrokirurgije oka na Georgetown University Hospital, Washington D.C., SAD u trajanju od četiri mjeseca. Osim stručne sub specijalističke izobrazbe, bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata pri “Center for Sight”, Georgetown University Hospital i “National Eye Institute”, Bethesda, Washington, D.C. Tijekom 1982.tijekom subspecijalizacije u trajanju od dva mjeseca u “Universitats Augenklinik”, Tubingen, Njemačka, prošla je izobrazbu iz područja upalnih promjena, imunologije i mikrokirurgije prednjeg segmenta oka te je boravila kraće na edukaciji u klinikama u Barceloni, Sidney-u, Moskvi, Nici itd.
Naručite se