Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med., specialist oftalmolog

 
 

   dr. med., specialist oftalmolog

 
 
 

Dr. Bilić je rojena 1. maja 1952 v Nikšiću. Osnovno šolo, gimnazijo ter Medicinsko fakulteto Univerze v Zagrebu je končala v Zagrebu, kjer je leta 1976 diplomirala.

Po opravljenem stažu je nadaljevala specializacijo za očesne bolezni v KB Sestre milosrdnice v Zagrebu, kjer se je po opravljenem specialističnem izpitu zaposlila na Kliniki za očesne bolezni. V sklopu nadaljnjega usposabljanja je leta 1981 bila štiri mesece na subspecialističnem usposabljanju s področja bolezni sprednjega segmenta in mikrokirurgije očesa v Georgetown University Hospital, Washington D. C., ZDA. Poleg strokovnega subspecialističnega izobraževanja je bila vključena v nekaj znanstvenih projektov pri “Center for Sight”, Georgetown University Hospital in “National Eye Institute”, Bethesda, Washington, D. C. V času dvomesečne subspecializacije na “Universitats Augenklinik”, Tubingen, Nemčija, se je izobraževala na področju vnetnih sprememb, imunologije in mikrokirurgije očesa ter je krajši čas bila tudi na edukaciji na klinikah v Barceloni, Sidneyju, Moskvi, Nici itd.

Na Očesni kliniki KB Sestre milosrdnice v Zagrebu je delala 20 let kot specialist z ožjim področjem zanimanja za sprednji segment očesa, mikrokirurgijo sprednjega segmenta očesa, kontaktne leče in uveitis. 15 let je sodelovala pri poučevanju na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer je vodila seminarje in vaje za študente. Sodelovala je pri izobraževanju specializantov oftalmologije kot tudi specialistov oftalmologije na dodatnem usposabljanju. Leta 1983 je v isti ustanovi tudi magistrirala, leta 1986 pa doktorirala na temo „Elektrofiziološko preučevanje diabetične retinopatije“ ter je bila ena izmed ustanoviteljev in vodja enote za elektrofiziologijo očesa. Prav tako je 10 let vodila Oddelek za vnetne bolezni sprednjega segmenta očesa na Očesni kliniki KB Sestre milosrdnice.

Dr. sc. Nadežda Bilić je leta 1996 zapustila javno zdravstvo in ustanovila svojo zasebno Oftalmološko ordinacijo na naslovu Ksaverska cesta 45, Zagreb. Po štirih letih delovanja ordinacije je v marcu 2000 na pobudo svojih pacientov in njihovih potreb po kakovostno izdelanih očalih in kontaktnih lečah razširila delovanje ordinacije Bilić Vision s področja medicinske na optično dejavnost ter je v Zagrebu ustanovila “Bilić Vision Optiko” v Centru Kaptol, Nova Ves 11. Optika je funkcionalno in estetsko dizajnirana po najsodobnejših svetovnih standardih. Ordinacija in Optika sta strokovno ozko povezani ter nudita enako kakovost storitve zahvaljujoč strokovnemu vodstvu dr. sc. Nadežde Bilić.

Dr. sc. Nadežda Bilić je nekaj let delala tudi kod izvedenka in supervizor s področja oftalmologije in tako s svojim znanjem prispevala k reševanju številnih kompleksnih primerov s področja oftalmologije. Nekaj let je bila predavateljica s področja izvedenskega mnenja v oftalmologiji na kontinuiranem izobraževanju zdravnikov, ki sta ga v sodelovanju s Hrvaškim društvom za medicinska izvedenska mnenja in z Zdravniško zbornico organizirali Medicinska fakulteta in Šola narodnega zdravja Andrija Štampar. V Šoli narodnega zdravja Andrija Štampar je v sklopu podiplomskega študija Medicina dela vodila predavanja s področja oftalmologije. Bila je predavatelj na številnih javnih razpravah – geriatrična javna razprava pri Hrvaškem zavodu za javno zdravstvo, združenje za diabetes, miastenijo gravis in številne druge. Za njihove strokovne časopise je napisala številna besedila in strokovne članke s ciljem, da prepreči poškodbe očesa pri določenih boleznih ter v poznejši življenjski dobi.

Leta 2003 je ordinacija na naslovu Ksaverska cesta 45, Zagreb postala Poliklinika s tremi ordinacijami za sprednji in zadnji segment očesa, enoto za lasersko zdravljenje različnih bolezni očesa, najsodobnejše urejeno operacijsko dvorano, ultrazvočno diagnostiko, snemanje krvnih žil mrežnice (FAG), dnevno kirurgijo sive mrene, glavkoma in drugih bolezni sprednjega segmenta očesa.

Dr. sc. Nadežda Bilić neprekinjeno dviguje raven znanja s sodelovanjem na številnih domačih in tujih kongresih kot predavatelj ali udeleženec. Prav tako vlaga v znanje svojih sodelavcev, ki redno hodijo na seminarje in kongrese ali pa svoj medicinski kader izobražuje sama ali v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. Na ta način izboljšuje kakovost ter omogoča profiliranje ustanove v sam vrh hrvaške oftalmologije.

Poliklinika sodeluje z izbranimi domačimi in tujimi zdravniki, ki v Polikliniki občasno opravljajo izjemno težavne operativne posege. Po tem, ko je v februarju 2004 v nemškem mestu Kölnkončala Akademijo za refraktivno kirurgijo očesa Visumed, se je dr. sc. Bilić začela ukvarjati z refraktivno kirurgijo kot prva ženska refraktivna kirurginja na Hrvaškem. Poleg tega, da je ena izmed začetnic te metode na Hrvaškem, je z učenjem tehnike laserske odprave dioptrije izpopolnila ponudbo zdravljenja refraktivnih napak očesa, ki se opravljajo v Polikliniki Bilić Vision. Poliklinika je leta 2006 odprla svojo oftalmološko ambulanto v Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, Mirogojska 16, ki je bila v odnosu na staro bistveno tehnološko izboljšana. V nekaj letih delovanja so se tam izvajali sistematski pregledi, pregledi za voznike, redni pregledi oseb, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja, pilote, uporabnike strelnega orožja, študente in druge.

Zdravniki Poliklinike so z rezultati svojih raziskav, ki jih rutinsko izvajajo pri vsakodnevnem delu, v letu 2006 aktivno sodelovali na mednarodnih kongresih: Evropski kongres za kontaktne leče (Dubrovnik, september 2006), Kongres Hrvaškega oftalmološkega društva z mednarodnim sodelovanjem (Primošten, 2006), Hrvaško gerontološki kongres (Opatija, 2006). Dr. sc. Bilić je v februarju 2006 sodelovala kot poslušalec in tečajnik na nekaj subspecialističnih tečajev iz problematike sprednjega segmenta očesa in refraktivne kirurgije na Svetovnem oftalmološkem kongresu v Sao Paolu, Brazilija. Naslednjih nekaj let pa je sodelovala kot predavatelj ali udeleženec na evropskih in domačih kongresih o kirurgiji katarakte in refrektivni kirurgiji.

Poliklinika se je leta 2010 in 2012 prostorsko in tehnološko razširila na isti lokaciji. Uvedli so nove tehnologije laserjev za lasersko odpravo dioptrije in nove aparate za kirurgijo zadnjega segmenta očesa. Prav tako so zaposlili novo srednje medicinsko osebje ter nove oftalmologe, in sicer dr. Jasenko Pičman in prof. dr. sc. Jakova Šikića.

V Polikliniki je od leta 2013 s polnim delovnim časom zaposlen prof. dr. sc. Ranko Bilić, specialist ortoped in subspecialist za problematiko rok, zlasti dlani in lakta. Prof. dr. sc. Bilić je vrhunski strokovnjak na tem področju in v Polikliniki izvaja vse najbolj zapletene in najzahtevnejše operativne posege s tega področja. Dr. sc. Nadežda Bilić je v maju 2014 sodelovala kot predavatelj na kongresu Hrvaškega oftalmološkega društva v Dubrovniku s temo o laserskem reševanju presbiopije z metodo monovision.

 
 
 
 
 
 
Naručite se