Poliklinika Bilić Vision

 

Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog

Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila i/ili kontakt broja u svrhu naručivanja na pregled.

Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da mi šaljete Newsletter s obavijestima o popustima, novostima i stručnim člancima iz oftalmologije.

Odaberite jednu ili više kategorija o kojima želite biti informirani putem našeg Newslettera. Saznajte prvi novosti, savjete i akcije u Poliklinici Bilić Vision.
SVE NAVEDENO
DALEKOVIDNOST
KRATKOVIDNOST
ASTIGMATIZAM
STARAČKA DALEKOVIDNOST (POSLIJE 40-e GODINE ŽIVOTA)
LASERSKA KOREKCIJA VIDA
KONTAKTNE LEĆE
SIVA MRENA
GLAUKOM – BOLEST POVIŠENOG OČNOG TLAKA
DIJABETES I OKO
STRABIZAM
KERATOKONUS
OČNE UPALE I INFEKCIJE
MAKULARNA DEGENERACIJA
ESTETIKA LICA

Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog

Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog
 • Dr.sc. Nadežda Bilić rođena je 1. svibnja 1952. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je u Zagrebu i diplomirala 1976. godine.
 • Nakon završenog staža, dr. Bilić nastavlja specijalizaciju za očne bolesti u KB Sestre milosrdnice, gdje se nakon položenog specijalističkog ispita zapošljava u Klinici za očne bolesti kao najmlađi specijalist u povijesti Očne klinike u 28. godini života. U daljnjem usavršavanju dr. Bilić boravila je 1981. na subspecijalističkom usavršavanju iz područja bolesti prednjeg segmenta i mikrokirurgije oka na Georgetown University Hospital, Washington D.C., SAD u trajanju od četiri mjeseca. Osim stručne sub specijalističke izobrazbe, bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata pri “Center for Sight”, Georgetown University Hospital i “National Eye Institute”, Bethesda, Washington, D.C. Tijekom 1982.tijekom subspecijalizacije u trajanju od dva mjeseca u “Universitats Augenklinik”, Tubingen, Njemačka, prošla je izobrazbu iz područja upalnih promjena, imunologije i mikrokirurgije prednjeg segmenta oka te je boravila kraće na edukaciji u klinikama u Barceloni, Sidney-u, Moskvi, Nici itd.
 • U Očnoj klinici KB Sestre milosrdnice predano je radila 20 godina kao specijalist s užim područjem interesa za prednji segment oka, mikrokirurgiju prednjeg segmenta oka, kontaktne leće i uveitis. Tijekom 15 godina sudjelovala je u nastavi Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vodeći seminare i vježbe studentima. Sudjelovala je u izobrazbi specijalizanata oftalmologije kao i specijalista oftalmologije na dodatnoj izobrazbi.
 • U istoj ustanovi magistrirala je 1983. godine, a 1986. godine doktorira na temu „Elektrofiziologijskog proučavanja dijabetičke retinopatije“ te je bila jedan od osnivača i voditelj jedinice za elektrofiziologiju oka.
 • Također, 10 godina vodila je Odjel za upalne bolesti prednjeg segmenta oka Očne klinike KB Sestara milosrdnica, te vodila izobrazbu mnogim specijalizantima i post diplomantima prilikom boravka na odjelu.
 • 1996. godine dr. sc. Nadežda Bilić napušta javno zdravstvo i zajedno sa suprugom, Prof. dr. Rankom Bilićem osniva privatnu Oftalmološku ustanovu na Ksaverskoj cesti 45 u Zagrebu.
 • Nakon četiri godine rada ordinacije, potaknuta potrebama svojih pacijenata za kvalitetno izrađenim naočalama i kontaktnim lećama, dr. Bilić u ožujku 2000. godine širi djelovanje Bilić Visiona s isključivo medicinskog, na optičarsku djelatnost i osniva “Bilić Vision Optiku” u Centru Kaptol, Nova Ves 11. Optika je dizajnirana funkcionalno i estetski po najsuvremenijim svjetskim standardima. Ordinacija i Optika usko su stručno povezani te su kvalitetom usluge ujednačeni zahvaljujući stručnom vodstvu dr. sc. Nadežde Bilić.
 • Dr. sc. Nadežda Bilić, čitav niz godina radi i kao vještak te supervizor iz područja oftalmologije, doprinoseći svojim znanjem u rješavanju brojnih kompleksnih slučajeva iz područja oftalmologije. Nekoliko je godina bila predavač iz područja vještačenja u oftalmologiji na kontinuiranoj izobrazbi liječnika koju je organizirao Medicinski fakultet i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar u suradnji s Hrvatskim društvom za medicinska vještačenja i Liječničkom komorom. Također drži predavanja iz oftalmologije u sklopu poslijediplomskog studija Medicina rada pri Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar. Predavač je na brojnim tribinama – gerijatrijska tribina pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, udruga za dijabetes, miasteniju gravis i brojne druge. Piše za njihove stručne časopise brojne tekstove i stručne članke s ciljem prevencije oštećenja oka kod određenih bolesti te u starijoj životnoj dobi. Kontinuirano je prisutna u hrvatskim javnim medijima, televiziji, radiju i novinama pišući i govoreći o bolestima očiju te njihovoj prevenciji.
 • 2003. godine ordinacija na Ksaverskoj cesti 45 prerasta u Polikliniku s četiri ordinacije za prednji i stražnji segment oka, jedinicu za lasersko liječenje različitih bolesti oka, najmodernije uređenu operacijsku salu, ultrazvučnu dijagnostiku, snimanje krvnih žila mrežnice (FAG), dnevnu kirurgiju sive mrene, glaukoma i drugih bolesti prednjeg segmenta oka.
 • Dr. sc. Nadežda Bilić kontinuirano podiže razinu znanja kako svoga – sudjelujući na brojnim domaćim i stranim kongresima kao predavač ili sudionik, tako i svojih suradnika, šaljući ih na seminare i kongrese te držeći sama ili u suradnji s različitim stručnjacima kontinuiranu edukaciju svojega medicinskog kadra. Tako unapređuje kvalitetu te omogućuje profiliranje ustanove u sam vrh hrvatske oftalmologije.
 • Poliklinika surađuje s elitnim liječnicima iz zemlje i inozemstva koji povremeno u našoj ustanovi obavljaju najdelikatnije operacijske zahvate. U veljači 2004. godine, dr. sc. Bilić završava Akademiju za refraktivnu kirurgiju oka, Visumed u Kelnu, Njemačka. Nakon toga započela se baviti refraktivnom kirurgijom kao prva žena refraktivni kirurg u Hrvatskoj. Osim što je jedna od začetnica te metode u Hrvatskoj, svladavanjem tehnike laserskog skidanja dioptrije kompletira ponudu mogućnosti liječenja refraktivnih grešaka oka koje se rade u Poliklinici Bilić Vision.
 • 2006. godine Poliklinika je otvorila svoju oftalmološku ambulantu u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, Mirogojska 16, koja je u odnosu na staru, značajno tehnološki unaprijeđena. Tijekom nekoliko godina djelovanja, ondje su se obavljali sistematski pregledi, pregledi za vozače, redoviti pregledi kod osoba koje rade u području ionizirajućeg zračenja, pilote, nosioce vatrenog oružja, studente i druge.
 • Tijekom 2006. godine, liječnici Poliklinike rezultatima svojih istraživanja, koje rutinski provode tijekom svakodnevnog rada, aktivno sudjeluju na međunarodnim kongresima – Europski kongres za kontaktne leće (Dubrovnik, rujan 2006.), Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem (Primošten, 2006.), Hrvatski gerontološki kongres (Opatija, 2006).
 • Dr. sc. Bilić sudjelovala je kao sudionik te je pohađala nekoliko subspecijalističkih tečajeva iz problematike prednjeg segmenta oka i refraktivne kirurgije na Svjetskom oftalmološkom kongresu u Sao Paolu, Brazil u veljači 2006. godine, a sljedećih nekoliko godina predavač je ili sudionik na europskim i domaćim kongresima o kirurgiji katarakte i refraktivnoj kirurgiji.
 • 2010. i 2012. godine Poliklinika se prostorno i tehnološki širi na istoj lokaciji, uvodeći nove tehnologije lasera za lasersko skidanje dioptrije, nove uređaje za kirurgiju stražnjeg segmenta oka. Zapošljava novo srednje medicinsko osoblje te nove oftalmologe, dr. Jasenku Pičman i Prof. dr. sc. Jakova Šikića i dr. Luku Bilića.
 • 22013. godine Poliklinici se pridružuje Prof. dr. sc. Ranko Bilić u punom radnom vremenu – specijalist ortoped i subspecijalist za problematiku ruke, a posebno šake, podlaktice i lakta. Prof. dr. sc. Bilić je vrhunski stručnjak u tome području te obavlja u Poliklinici sve najkompleksnije i najzahtjevnije operacijske zahvate iz tog područja.
 • 2014. godine dr. sc. Nadežda Bilić sudjeluje u svibnju kao predavač na kongresu HOD-a u Dubrovniku s temom o laserskom rješavanju presbiopije metodom monovision.
 • 2015., 2016. i 2017. godine dr. sc. Nadežda Bilić sudjeluje u radu Europskog kongresa za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju u Londonu, Barceloni i Lisabonu. U Barceloni i Londonu je bila pozvani predavač na temu organizacije malih medicinskih ustanova., te je u Londonu u konkurenciji većih ustanova iz Njemačke, Španjolske i Južne Koreje, koje su ušle u najuži krug za izbor najbolje oftalmološke ustanove, osvojila prvu nagradu iz područja medicinskog i organizacijskog razvoja malih ustanova.
 • Član je ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery).
 • Član je HOD-a (Hrvatskog oftalmološkog društva).
 • Član je Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju te Sekcije za kontaktologiju HOD-a.
 • Priznanje za izvrsnost – Na Portalu Naj doktor pacijenti biraju dr.sc. Nadeždu Bilić među najbolje u svojoj struci – NAJDOKTOR 2016., 2017. i 2018. godinu zaredom.
 • Dr. sc. Nadežda Bilić u stalnom je kontaktu s oftalmolozima, kako iz Hrvatske tako i iz regije, s ciljem zapošljavanja još jednog ili dva oftalmologa u Poliklinici Bilić Vision. U starom poslovnom prostoru Poliklinike za njih nema prostora, te će novo zapošljavanje, kako liječnika oftalmologa, tako i više medicinskih sestara i medicinskih tehničara, morati pričekati dok se Poliklinika ne preseli u novi, funkcionalno i organizacijski znatno kvalitetniji poslovni prostor koji će se nalaziti 500 m sjevernije od sadašnje lokacije, na istočnom dijelu Ksaverske ceste.
 • Nakon 20. godina rada u javnom zdravstvu, dr. sc. Nadežda Bilić, 1996. godine, napušta Očnu kliniku pri KB Sestara milosrdnica i postaje poduzetnik otvorivši privatnu očnu ordinaciju. U razvoju najprije ordinacije, pa zatim Optike i Poliklinike Bilić Vision, bilježen je stalni rast, nije bilo financijskog zastoja ili problema, a Poliklinika je rasla u prostornom, financijskom i kadrovskom aspektu. Kao logičan nastavak razvoja upravo je gradnja novog prostora za Polikliniku uz uvođenje novih tehnologija. Očekujemo financijski napredak i širenje, a te projekciju baziramo na realnim dosadašnjim pokazateljima stalnog rasta broja pacijenata, usluga koje im pružamo i napredovanja u svim aspektima poslovanja.

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4678 444
Fax: +385 1 4678 555

Mobitel: +385 99 216 4561

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka
od 08:00-20:00h

Gdje se nalazimo?

Adresa:
Ksaverska cesta 45, 10000 Zagreb

Ksaverska cesta 45, 10000 Zagreb

* kliknite na kartu za uvećanje

Pratite nas putem...

 • facebooka
 • twittera
 • youtube-a
 • Instagram

Newsletter! Informirajte se...


Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.

Unesite pravilnu e-mail adresu na koju želite primati naš newsletter i kliknite na gumb “Prijava”.

* Provjerite u spam ukoliko ne primate naš newsletter